ชาวบ้านโนนไทย ลุกฮือไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะ บุกศาลากลาง

ชาวบ้านโนนไทย ลุกฮือไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะ บุกศาลากลาง

นายยุทธนา มะเริงสิทธิ์ แกนนำแนวร่วมกลุ่ม “เปิดกะลาโนนไทย เพื่อคนโนนไทยบ้านเรา” พร้อมพวกกว่า 300 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านเขตพื้นที่ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

นัดรวมตัวเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนิน โครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ด้วยการนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา รูปแบบก่อสร้างโรงงานแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ 120 ไร่ งบดำเนินการ 1,800 ล้านบาท เพื่อรองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใกล้เคียงรวม 128 แห่ง ปริมาณขยะมูลฝอยต่อวันกว่า 500 ตัน

ชาวบ้านได้ถือธงสีเขียวเขียนข้อความ No …!โรงไฟฟ้าขยะ ,อากาศดี น้ำดี อยู่แล้ว จิเอามาทำไม โรงไฟฟ้าขยะ ,ทำลายบ้านฉันทำไมและป้ายไวนิล “พวกเราชาวโนนไทยไม่ขอรับผลประโยชน์จากโรงงานไฟฟ้าขยะทั้งทางตรงและทางอ้อม” “คนโนนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ” “เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อลูกหลานเรา ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด” จากนั้นได้ส่งเสียงโห่ร้องตลอดเวลา ต่อมานายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.นครราชสีมา ได้มารับหนังสือร้องเรียน เพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

นายยุทธนา แกนนำ เปิดเผยว่า ได้นำรายชื่อชาวบ้านจำนวน 1,992 คน คัดค้านผลการประชุมเมื่อวันที่ 3 ธ.ค ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบข้อมูลและที่มาของโครงการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงมติให้ใช้พื้นที่แต่อย่างใด แม้ อบต.เมืองคง ได้มีหนังสือตอบรับ อ้าง ชาว ต.โนนไทย เห็นชอบ 250 คน จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

การยื่นหนังสือครั้งนี้ ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) นครราชสีมา ตรวจสอบแหล่งน้ำธรรมชาติในเขต อ.โนนไทย โดยเฉพาะน้ำใต้ดินที่ใช้อุปโภค บริโภครวมทั้งอนุรักษ์แหล่งน้ำไม่ให้ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่อาจส่งกระทบต่อแหล่งน้ำใช้ผลิตน้ำประปา

นางทองแม้น โตสนั่น อายุ 69 ปี ซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้กับสาธารณะ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บริษัทเอกชน ได้มาสำรวจและขอจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในเขต อบต.เมืองคง แต่ถูกแรงต้านจากชาวบ้านในพื้นที่ เป็นห่วงอนาคตของบุตรหลานเกรงจะได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม

ชาวบ้านโนนไทย ลุกฮือไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะ บุกศาลากลาง

จึงย้ายที่ตั้งโรงไฟฟ้าและปักหมุด โครงการฯ ที่บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 8 หรือ บ้านสระจระเข้ หมู่ที่ 13 ต.โนนไทย อ.โนนไทย ซึ่งอยู่ใกล้เคียงแหล่งน้ำดิบ กายภาพของ อ.โนนไทย การใช้น้ำใต้ดินมักมีปัญหาน้ำเค็มและหลายพื้นที่ไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลมาใช้ได้

ผู้บริหาร อบต.โนนไทย ทราบปัญหาดีปัญหาพื้นที่แล้งซ้ำซาก เกิดขึ้นแทบทุกปีกลับจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นที่หอประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล (ทต.) โนนไทย ในวันที่ 3 ธ.ค 65 ซึ่งเป็นวันเสาร์และเป็นวันหยุดราชการ ชาวบ้านกว่า 100 คน ไม่พอใจลุกขึ้นชูป้ายประท้วงและส่งเสียงโห่ร้อง

จากนั้นได้เดินออก โดยไม่ลงประชามติ ทำให้การประชุมต้องยุติโดยปริยาย ต่อมาวันที่ 9 ธ.ค ได้มีการประชุมสภา อบต.โนนไทย ในระเบียบวาระขอความเห็นชอบทบทวนมติที่ประชุมสภา อบต.โนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เรื่องขอความเห็นชอบให้ อบต.เมืองคง ดำเนินโครงการฯ แต่การประชุมไม่ราบรื่น

พวกเราทราบความเคลื่อนไหวช่วงเที่ยงวัน ได้รีบเดินทางมายื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดยังมีความพยายามจัดประชาพิจารณ์ แอบนำชาวบ้าน 400 คน มายกมืออ้างต้องการให้ดำเนินโครงการ กระบวนการทั้งหมดถือไม่ชอบ

พวกเราเกรงผลกระทบทางมลพิษและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใน จึงขอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาและมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการนี้รวมทั้งตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลของ อบต.โนนไทย ด้วย

ด้าน นายสมเกียรติ รอง ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า จ.นครราชสีมา พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพี่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่ง สภา อบต.โนนไทย มีมติไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดำเนินโครงการ

ขอให้ชาวบ้านมีความสบายใจ จะไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดิน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะต้องตรวจสอบตามขั้นตอน

ขอยืนยันโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอน ตามหลักเกณฑ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องจัดทำประชาคมอย่างถูกต้องตามกระบวนการ

ติดตามข่าวสารเเพิ่มเติมได้ที่ bereafriendshipumc.com

แทงบอล

Releated