ราคาไข่เป็ดและผัก ปรับเพิ่ม

ราคาไข่เป็ดและผัก ปรับเพิ่ม ผลจากสภาพอากาศแปรปรวน

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาไข่เป็ด พริก และผักที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้น ภาครัฐได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พบว่า สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด สลับกับมีพายุฝน ทำให้แม่เป็ดให้ไข่ในปริมาณที่น้อยลง อีกทั้งการเลี้ยงเป็ดไข่ลดลงเพราะมีต้นทุนที่สูง ส่งผลต่อราคาไข่เป็ด (ขนาดกลาง) มีราคาเพิ่มขึ้น จากฟองละ 4.70-4.80 บาท เป็นฟองละ 4.80-4.90 บาท

อย่างไรก็ตาม การบริโภคไข่ไก่ในครัวเรือนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ขณะที่ราคาผักมีบางชนิดที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น จากฝนตกหนักในแหล่งผลิต ทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย เก็บเกี่ยวได้น้อยลงและมีปัญหาด้านคุณภาพ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

โดยเฉพาะพริกขี้หนูจินดา ราคาปรับตัวสูงขึ้น จาก กก.ละ 65-75 บาทเป็น กก.ละ 120-130 บาท คาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นๆ ส่วนราคาผักชนิดอื่นๆ เทียบเคียงราคาในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ราคาปรับตัวลดลง เช่น ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดหอมและผักกาดขาว

ราคาไข่เป็ดและผัก ปรับเพิ่ม

ทั้งนี้ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาอาหารสดในตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเชิญชวนประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด

ติดตามข่าวสารเพิมเติมได้ที่ bereafriendshipumc.com

ufa slot

Releated